Házirend

A 20. „RCS MeetUP” BMW Találkozó és Fesztivál házirendje

A Rendezvény helyszíne: Kunfehértó Tópart Strand (1157/8 hrsz.), Kunfehértó kemping (1625/6 hrsz., 1625/7 hrsz.), Kunfehértó Sporttábor ( 1157/4 hrsz., 1625/8 hrsz. )- kivéve a Fehértó Non-profit Kft iroda épület területe-, Gyermek és Ifjúsági Tábor Kunfehértó (1927/1 hrsz.),  Kunfehértó Sporttábor ( 1157/4 hrsz., 1625/8 hrsz. ),  valamint a Gyermek és Ifjúsági Tábor Kunfehértó (1927/1 hrsz.).  Valamint a fenti hrsz.-okon jelölt területekkel összefüggően kijelölt/körbezárt terület

A Rendezvény időtartama: 2024. június 19-23.

A Rendezvény szervezője: RCS POWER kft. Soltvadkert, 6230 Szőlő utca 66. (a továbbiakban Szervező)

BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE

1./ A Rendezvényre belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között és feltételek mellett lehet.

2./ A Rendezvényre való belépésre jogosító Karszalagot a helyszínen és elővételben lehet megvásárolni. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a Szervezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét.

A karszalag másra át nem ruházható. Kizárólag a kézen hordott karszalag számít érvényesnek. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Szervező nem pótolja vagy cseréli. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Szervező eljárást indít.

3./ A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. Annak ellenére, hogy a Rendezvényhez kapcsolódó területeken – az erre vonatkozó feltételek mentén – lehet kempingezni, bizonyos, egyébként megszokottnak minősülő kempingeszközök a Rendezvény speciális adottságai miatt nem megengedettek. Drónt a Rendezvény területére behozni kizárólag abban az esetben lehet, ha a Látogató rendelkezik a Szervező előzetes, írásos engedélyével. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.

4./ A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött kiskorúak a Rendezvényt ingyenesen látogathatják, de gyermekkarszalag viselése számukra is kötelező. A gyermekkarszalagokat belépés során a teljesárú, nagykorú kisérők által vásárolt karszalagokkal együtt kapják meg. A 14. életévüket be nem töltött vendégek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott, aki a kiskorúért felelősséget vállal. Az erotikus programokon (pl. Sexy autómosás) kiskorúak nem vehetnek részt, ennek betartása a kisérő nagykorú felelőssége.

A 14. életévüket betöltött, de még 18 év alatti vendégeknek is teljesárú jegy váltása kötelező. A 18. (tizennyolcadik) életévüket be nem töltött vendégek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott, aki a kiskorúért felelősséget vállal. Az erotikus programokon (pl. Sexy autómosás) kiskorúak nem vehetnek részt, ennek betartása a kisérő nagykorú felelőssége.

5./ A Rendezvény területére a Szervező engedélye nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani a Rendezvényen. Az aktuális behajtási lehetőségeket a kapuknál lévő szervezők és biztonsági őrök ismertetik.

6./ A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon, járőrző kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a Látogatók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok (házi kedvencek, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes rágcsálófajták, stb.) léptethetőek be, díjmentesen, és csak gazdájuk által. A házi kedvenceket a Rendezvény területére behozni nem ajánlott, a Szervező javasolja azok otthonhagyását, vagy panzióban történő elhelyezését. Házi kedvenceket a Rendezvény területére a következő feltételek együttes megléte esetén lehet beléptetni: (i) érvényes oltási igazolvány egy évnél nem régebbi veszettségoltással, (ii) egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip), (iii) póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a Rendezvény ideje alatt is elérhető) telefonszámával.

A fentiek megléte a Rendezvény bejáratnál ellenőrzésre kerülhet, és hiányosság esetén a házi kedvenc nem hozható be. Házi kedvenc behozatalával a Látogató tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá kutya és vadászgörény behozatalával tudomásul veszi azt is, hogy azt a Rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani. A Szervező fenntartja magának a jogot egyedileg megtiltani adott állatnak a Rendezvényre történő behozatalát, továbbá a fentiek folyamatos ellenőrzésére, és a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a rendelkezéseknek nem megfelelő állatok kitiltására.

A Szervező javasolja, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a segítő kutyák – amelyekről a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet rendelkezik – behozatala esetén a következő feltételeknek a Látogató megfelelni szíveskedjen. A vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében – a kutya szájának speciális funkcióját tekintve – szájkosár használata nem kötelező, de megléte ajánlott. Amennyiben a Látogató úgy ítéli meg, hogy a segítő kutyája a túlzott audiovizuális ingerekre a kiképzéstől eltérően reagál, vagy túlzottan szenzitív, akkor a Rendezvény ideje alatt szájpórázt, esetlegesen szájkosarat helyezzen fel segítő kutyájára. A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége. Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről kitiltható.

A rendezvényen belül a STRAND TERÜLETÉRE és az IFJÚSÁGI TÁBOR TERÜLETÉRE közegészségügyi előírások miatt HÁZIÁLLAT NEM HOZHATÓ BE!

7./ Szervező a hatályos jogszabályok figyelembe vételével a rendezvény ideje alatt a szomszédos tóparti területeket (kemping és strand) is üzemelteti, azok eredeti funkciójával.  Ezen területeken a kifüggesztett, szokásos működési szabályok vannak érvényben, azonban a jegyárak a rendezvény ideje alatt eltérőek. A szálláshelyeken Szervező a jogszabályok által előírt idegenforgalmi adót beszedi, valamint a vendégek elszállásolását biztosító szálláshelyet, kempinghelyet szállásként igénybevevőtől a szükséges adatokat az  életkortól függetlenül bekéri és azt továbbítja az önkormányzatnak. A Szervező beszerzi és továbbitja a Magyar Turisztikai Ügynökség által kért adatokat is a szálláshelyek üzemeltetői, vagy közvetlenül az MTÜ részére.

8./ Védettségi igazolvány.
A rendezvényen résztvevő vendégek számára vírus védettségi igazolvány nem szükséges.

9./ Szervező tájékoztatja a vendégeket, hogy az általa kijelölt és leválasztott területen (focipálya) alvállalkozó partnere a Wil-Nor Kft. zenés-táncos rendezvényt („Party Arena” disco) fog üzemeltetni a rendezvény időszakában. A zenés-táncos rendezvényre vonatkozó házirend és szabályok a Wil-Nor Kft. által meghirdetett rend szerint történnek.

II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

1./ A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak és a házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Szervező kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területéhez tartoznak a Látogatók által a Szervezőtől vásárolt jeggyel igénybe vett kempingek is, azaz az ezekbe történő belépésre és az ott-tartózkodásra szintén kiterjednek a jelen Házirend rendelkezései.

2./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Szervező, valamint a Szervezőtől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervező, valamint a Szervezőtől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a Szervező a Rendezvényt, illetve a programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például internetes felületeken, mint YouTube, Facebook,  Instagram, TikTok, stb. keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezőtel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt  telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

3./ A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – a Szervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása. A járműveken lévő matricákon kívül tilos az üzleti tevékenységet promótáló reklámhordózó kihelyezése.

4./ A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.

5./ A Rendezvény területén a Látogatók biztonsága érdekében tilos az autós „kapartatás”, kivéve az erre kijelölt területet (Drift Arena). A kempingben és a lezárt területeken gépjárművel csak lassú lépéstempóban, porolás nélkül szabad közlekedni. Szigorúan tilos az ittas vagy tudatmódosító szer hatása alatt vezetés. Amennyiben ezeket a rendelkezéseket a résztvevő megszegi a Szervezők kitilthatják őt a rendezvényről.

6./ A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében csak a kijelőlt helyeken szabad tüzet rakni.

7./ Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a Szervező által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat a szervező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen házirendet betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. A Szervező jogosult a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá a Szervező fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztesse.

8./ A Rendezvény területén a Szervező megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.

9./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén, a környező területeken, illetve azok felett drón használatával video- vagy fényképfelvétel készülhet. A Szervező saját hatáskörében, vagy megbízásából üzemeltetett drónon kívül a látogatóknak drónt használni, azzal felvételt készíteni kizárólag a Szervező előzetes, írásos engedélyével, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, a résztvevők és a Rendezvény biztonságát nem veszélyeztetve lehet. A felvétel készítője köteles az egyes felvételek készítésének módját és időpontját a Szervezővel előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni.

10./ A Rendezvény területén esetlegesen felállított medencéket mindenki saját felelősségére használja, azokat a Szervező nem felügyeli, nem üzemelteti, nem őrzi.

11./ A Rendezvényen szervezett játékokon, vetélkedőkön minden résztvevő a saját felelősségére vesz részt, a kihelyezett szórakoztató és játék tárgyakat a saját felelősségére használja.

  1. / A Rendezvényen tartott, regisztrációhoz kötött programok során a Szervező bekéri és kezeli a résztvevők azon személyes adatait, amelyek a program lebonyolításához feltétlenül szükségesek (név, telefonszám). A nyereményjátékon való részvételhez a regisztrációs lapokon a Szervező bekéri a játékban résztvevő azonosításához szükséges adatokat (név, cím, email, telefonszám), ill. egyéb adatokat, információkat is kérhet, melyről részletesen a nyereményjáték szabályzat rendelkezik.

13./ Szervező fenntartja magának a jogot bármely Látogató kizárására a Rendezvényből a házirend be nem tartása esetén.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1./ A Szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a saját felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

2./ A parkoló járművek számára a Szervező őrzést nem biztosít, ezért az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Szervező felelőssége kizárt. Szervező a rendezvényre vonatkozóan rendelkezik felelősségbiztosítással, azonban ez elsősorban a vendégek által esetlegesen elszenvedett balesetek kárenyhítésére szolgál, tárgyi eszközökön esett kár megtérítésére csak korlátozásokkal alkalmas. A Szervező felhívja a figyelmet, hogy a Rendezvényen esetlegesen bekövetkező káresemények ellen egyénileg biztosítás köthető.

3./ A Rendezvényt a Szervező rossz idő esetén is megtarthatja. A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Szervezőt a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására, vagy ha saját maga a körülmények miatt úgy dönt.

4./ A megváltott jegyeket a rendezvényen visszaváltani nem lehetséges, azok árát a Szervező alapvetően nem fizeti vissza. Kivételt képez ez alól, ha a Szervező bizonyos feltételek esetén visszaváltási lehetőséget hirdetett meg.

5./ A Szervező a programváltoztatás jogát fenntartja.

6./ A Szervező esetleges viharkárokért, időjárásból fakadó egyéb károkért felelősséget nem vállal.

7./ A Látogató, aki a Rendezvény területén az ott-tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát (illetőleg a megfelelő különbözetet). Ellenkező esetben a Látogató nem jogosult a Rendezvény további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat a Szervezővel szemben, és azonnal el kell hagynia a Rendezvény területét.

8./ A Látogató a Rendezvényen és annak programjain saját felelősségére vesz rész, a bérlet vagy jegy megváltásával elfogadja annak házirendjét.

9./ A Rendezvény programjai között veszélyes autós, motoros, gokartos ill. motoros-drifttrike programpontok szerepelnek. Ezeken részt venni ill. nézőként a biztonságos távolságon belül állni csak saját felelősségre lehet. A Szervezők törekednek a Rendezvény teljes területén a rend fenntartására, azonban nem vállalnak felelősséget a szabálytalankodók által okozott esetleges károkért, sérülésekért.

10./ A Rendezvény több helyszínen zajlik, amennyiben ezek a helyszínek saját Házirenddel rendelkeznek, ezeknek a betartása a Rendezvény látogatói számára kötelező érvényűek.

A vendéglátással, a Szervezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel az információs pult munkatársaihoz lehet fordulni, a talált tárgyak ugyanitt adhatóak le, az elveszett tárgyak után szintén itt lehet érdeklődni.

Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra! Jó szórakozást kívánunk!

Scroll to Top